Ica, Chiquita, kampanj

Chiquita – Bananslanten

september 17, 2013

Chiquita och ICA vill se sunda och friska barn. Det här projektet sträcker sig över flera år och först ut är Bananslanten där de insamlade pengarna går till Svenska Skolidrottsförbundet. Webbplatsen är en samlingsplats, ett verktyg för att administrera aktiveringar, tävlingar och informera om insamlingarna under kommande år. Den ska också uppmuntra till spridning i de sociala medierna.

I min roll som Digital director för Chiquita har jag varit delaktig i att ta fram ett övergripande koncept för de digitala och analoga kanalerna, samt haft huvudansvaret för den digitala kommunikationen. Jag har även haft rollen som Interaktionsdesigner i bygget av webbplattformen och kommunikationen med målgruppen.

Kampanj Chiquita, Skolidrottsforbundet, ICA

Bananslanten.se >