Dometic Group

Dometic Group

september 17, 2013

Dometic är en kund jag har jobbat med i flera år. I det här projektet tog jag fram Dometic Groups webbplats och ett ramverk för deras sex varumärken. Tidigare har jag även byggt deras globala webbplats för produkter och tjänster. Mitt sista uppdrag var en större förstudie som gick ut på att analysera Dometics målgrupper, målgruppernas behov och Dometics syfte med den nya globala webbplatsen. Jag tog även fram wireframes på den nya webbplatsen.

Dometic Group Cruisair

Dometic Group >

 

Condaria, Dometic

Condaria >

 

Marine Air, Dometic

Marine Air International >