Lantmäteriet, Geodata

Lantmäteriet – Geodata

september 18, 2013

Sverige bygger en infrastruktur för geodata. Geodata gick in i en ny fas då det handlade om att få kommuner, förvaltningar etc. att lämna ifrån sig geodata. Den dåvarande webbplatsen höll inte måttet för den nya uppgiften. Jag fick i uppdrag att se över webbplatsen och anpassa den för fas 2. Efter några workshops och arbetsmöten med Geodata och deras referensgrupp blev min rekommendation att bygga en ny webbplats och informationsstruktur. Det blev ett lyckat projekt och en mycket nöjd kund. Min roll i projektet var Konceptutvecklare  och Interaktionsdesigner.

Lantmäteriet, Geodata

Geodata >