Kommunal Medlemsregister

Kommunal – SeMed Medlemsregister

september 20, 2013

Ett enormt spännande och tekniskt krävande projekt som pågick i två år innan det stod klart. Det gamla medlemsregistret var väldigt trögt då det laddade in all information innan en medlemssida visades, instabilt och inte användarvänligt för handläggarna. Det ändrade jag på.

Min roll som Konceptutveklare och Interaktionsdesigner var att ta fram ett helt nytt användarvänligt medlemsregister. Jag jobbade tajt med åtta utvecklare och en referensgrupp från Kommunal för att säkerställa och testa det nya medlemsregistret under projektets gång.