Apollo Startsida

Apollo – Nordisk Marknadsavdelning

maj 13, 2020

På Apollo var jag anställd på den Nordiska Marknadsavdelningen men jobbade även med de tre utvecklingsteamen på IT. Jag hade även tät kontakt med de fyra marknaderna Sverige, Finland, Norge och Danmark. På den Nordiska Marknadsavdelningen ansvarade jag för underhåll och vidareutveckling av Apollos webbplatser, appar, samt de andra digitala kanalerna.

Jag jobbade även med våra andra varumärkens Lime Travel, Golf Plaisir, Xtravel och Novairs webbplatser.

Mitt fokus var att jobba användarcentrerat i kombination med affären i fokus. Min roll var bred men fokus låg på UX-Design och UX-Research, analys, optimering och konvertering. Jag jobbade även med visuell design, konceptdesign, samt drev ett antal designstudios/workshops, A/B-tester och användartester.