Golf Plaisir Start

Golf Plaisir – Skapa din egen resa!

maj 13, 2020

Ett mycket spännande och utmanande projekt! Golf Plaisir såg en möjlighet att bredda sin målgrupp med en bokningstjänst där Golf Plaisirs kunder själva skulle kunna boka flyg, hotell och greenfee online. De skulle även kunna boka flera greenfee online varje dag och på olika golfklubbar.

Jag ansvarade för att vidareutveckla konceptet, ta fram flödesscheman, wireframes, testbara LoFi- och HiFi-prototyper för mobil och desktop och kvalitetssäkra mot extern utvecklare.

Golf Plaisir och deras kunder var mycket nöjda med den nya tjänsten som upplevdes väldigt flexibel och enkel att använda. Golf Plaisir smyglanserade den nya bokningstjänsten i november 2019 och är först ut världen med denna produkt.

Golf Plaisir bokningssystem