Reseappens startsida

Apollo – Reseapp

maj 13, 2020

Apollos  nuvarande reseapp var kostsam att underhålla och byggde på ett inifrån- och uttänk. Det blev extra tydligt i arbetet med Apollos Digitala Målbild och kundresan. Det nya konceptet utgick från en app som skulle vara ett stöd och hjälpmedel samt inspirationskälla för kunden på själva destinationen. Det ska vara enkelt att boka och betala exempelvis en utflykt. Appen ska också vara en kommunikationskanal mellan kund och Apollos destinationspersonal.

Jag hade bl.a. ansvar för framtagandet av det nya konceptet , driva ett antal Design studios, flödesscheman, testbara LoFi- och HiFi-prototyper samt att ta fram en helt ny design för appen utifrån Apollos nya grafiska profil.