customer journey

Apollo – Digital Målbild

maj 13, 2020

Syftet med projektet var att mappa organisationens behov mot kundens behov för att hitta förbättringsområden, nya tjänster mot kund och även internt. Projekt Digital målbild genomförde 40 intervjuer i organisationen, 15 kundintervjuer, en stor enkätundersökning gick ut mot Apollos kunder. Vi genomförde ett antal workshops med Apollos affärsområden. Vi hade sedan tidigare tagit fram målgrupper och kundprofiler som inkluderades i arbetet med företagets digital målbild.

Jag hade en drivande roll i projektet, ansvarade för intervjufrågorna, höll i intervjuerna, drev workshops, analyserade data, kartlade och visualiserade kundresan.

Projektet blev lyckat och togs emot väl i organisationen, väldigt många anställda uppskattade att bli intervjuade, att bli sedda. Ett presentationsmaterial levererades och kundresan låg sedan till grund för bl.a. Apollos nya reseapp, nya tjänster och organisationsförändringar.

 

Kundresan

Customer Journey map